„Futureproofing CBDC: Innowacyjne strategie i wyzwania techniczne”