“Wprowadzenie cyfrowych walut centralnych przez SWIFT – nowa era w światowej infrastrukturze finansowej”


SWIFT planuje integrację cyfrowych walut centralnych z globalną infrastrukturą finansową

SWIFT, organizacja odpowiedzialna za międzynarodowe rozliczenia bankowe, ogłosiła plan uruchomienia nowej platformy w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy. Nowa platforma ma umożliwić integrację rosnącej liczby cyfrowych walut centralnych (CBDCs) z istniejącą globalną infrastrukturą finansową. To krok w odpowiedzi na coraz większą popularność kryptowalut, takich jak Bitcoin, oraz rosnące zapotrzebowanie na cyfryzację systemów finansowych.

Banki centralne na całym świecie rozwijają cyfrowe waluty

Obecnie około 90% banków centralnych na świecie jest zaangażowanych w prace nad wprowadzeniem lub rozważa stworzenie własnych cyfrowych walut. To wynik zarówno z trendu rosnącej popularności kryptowalut, jak i z konieczności radzenia sobie z wyzwaniami technologicznymi, jakie niesie ze sobą era cyfryzacji.

Udane próby integracji cyfrowych walut centralnych

Inicjatywa SWIFT przeprowadziła udane próby z 38 bankami, co zaowocowało cennymi spostrzeżeniami dotyczącymi interoperacyjności cyfrowych walut centralnych. Badanie to potwierdziło możliwość wykorzystania CBDCs w złożonych transakcjach handlowych i walutowych oraz automatyzacji procesów, co ma przyczynić się do poprawy szybkości i zmniejszenia kosztów transakcji.

Banki centralne Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej przygotowują się do wdrożenia CBDC

Bank Centralny Zjednoczonych Emiratów (CBUAE) rozpoczął realizację strategii dotyczącej cyfrowej waluty centralnej jako część programu FIT. Jednym z elementów tego programu jest mBridge project oraz współpraca z Filipinami mająca na celu wprowadzenie cyfrowej waluty w ciągu dwóch lat. Z kolei Bank Centralny Filipin (BSP) planuje również wdrożenie swojej cyfrowej waluty w ciągu dwóch lat, ale nie poprzez technologię blockchain, a przy wykorzystaniu istniejącego systemu rozliczeń Peso Real Time Gross Settlement System.

Potencjał cyfrowych walut centralnych dla systemów finansowych

Te zmiany symbolizują przełom w podejściu banków centralnych do cyfrowych walut, otwierając nową erę cyfryzacji systemów finansowych. Wprowadzenie CBDCs może przyczynić się do poprawy wydajności, bezpieczeństwa i efektywności transakcji finansowych na skalę globalną. To także krok w kierunku adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej i technologicznej.