“Eksploracja świata pieniądza: badania i innowacje”


Joseph Huber – ekspert w dziedzinie socjologii ekonomicznej

Joseph Huber to profesor emerytowany Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenbergu w Niemczech, specjalizujący się w socjologii ekonomicznej. Jego wkład w badania nad pieniądzem w XXI wieku zyskał uznanie na całym świecie.

Książka “Sovereign Money” jako punkt odniesienia w dyskusji o pieniądzu

Książka “Sovereign Money” autorstwa Josepha Hubera, wydana w 2017 roku, stała się istotnym punktem odniesienia w debacie na temat roli pieniądza w współczesnym świecie. Przyczyniła się do pogłębienia analiz nad mechanizmami pieniężnymi w różnych systemach gospodarczych.

Badanie percepcji eNaira w Nigerii

Badanie oceniające percepcję eNaira w Kano Municipal w Nigerii zostało przeprowadzone za pomocą ankiety, w której wzięło udział 129 respondentów. Wyniki tego badania mogą rzucić światło na akceptację cyfrowych form płatności w regionie i być wskazówką dla przyszłych działań regulacyjnych.

Rozwój cyfrowych walut w Afryce Subsaharyjskiej

Analiza Afryka Południowa Central Bank Digital Currency (CBDC) and Digital Payments Survey koncentruje się na rozwoju centralnych bankowych cyfrowych walut oraz płatności cyfrowych w regionie Afryki Subsaharyjskiej. To badanie może dostarczyć istotnych informacji na temat trendów w sektorze finansowym tej części kontynentu.

Monety społeczne w erze cyfrowej

Publikacja omawiająca monety społeczne w erze cyfrowej wskazała na trzy kraje – Bahamy z Sand Dollar, Jamajkę z Jam-Dex oraz Nigerię, które wprowadziły swoje własne centralne bankowe cyfrowe waluty. To przykłady innowacyjnych podejść do kwestii pieniądza w dobie cyfryzacji.

Prognozowanie recesji w Kanadzie

Badania oparte na modelu autoregresyjnym probit analizujące możliwość przewidzenia recesji w Kanadzie przy użyciu wskaźników aktywności gospodarczej USA oraz danych finansowych mogą być cennym narzędziem dla ekonomistów i decydentów gospodarczych.

Wykorzystanie technologii blockchain w sektorze bankowym

Omówienie korzyści płynących z wykorzystania technologii blockchain oraz umów outsourcingowych w nowo powstałych specjalizowanych wspólnotach bankowych w Rosji może stanowić inspirację dla innych podmiotów z sektora finansowego, dążących do efektywniejszych rozwiązań.

Analiza komunikacji banków centralnych

Wykorzystanie danych z lat 1996-2023 z cechami tekstowymi wypowiedzi 53 banków centralnych pozwoliło na ustalenie istotnych faktów dotyczących komunikacji tych instytucji. To kolejny krok w analizie działań banków centralnych i ich wpływu na rynek finansowy.

Rozwój centralnych bankowych cyfrowych walut

Badania skoncentrowane na analizie central bank digital currency (CBDC) oraz ich potencjalnego wpływu na system finansowy pozwalają lepiej zrozumieć nowe kierunki rozwoju pieniądza i płatności w różnych krajach. To obszar, który w najbliższych latach może znacząco ewoluować.