Jak Chińscy Inwestorzy Zamieniają Cyfrowe Juany na Gotówkę: Raport z Popularności Waluty CBDC


Chińscy inwestorzy zamieniają cyfrowe juany CBDC na prawdziwe pieniądze

Chińscy inwestorzy coraz częściej zamieniają cyfrowe juany CBDC na tradycyjne, fizyczne pieniądze. Raporty wskazują, że pracownicy otrzymujący wynagrodzenie w formie cyfrowych juanów rzadko z nich korzystają, preferując wymianę na gotówkę.

Brak praktyczności cyfrowej waluty i obawy o inwigilację

Wiele chińskich miast opłaca pracowników państwowych w cyfrowych juanach, jednakże większość z nich natychmiast dokonuje wymiany na gotówkę. Istnieje obawa, że brak praktyczności cyfrowych juanów oraz obawy o inwigilację sprawiają, że ludzie wolą korzystać z tradycyjnej formy płatności.

Transakcje na wartość ponad 250 miliardów dolarów

Mimo sceptycyzmu i obaw, od momentu wprowadzenia cyfrowych juanów w 2020 roku przeprowadzono transakcje na wartość przekraczającą 250 miliardów dolarów do lipca 2023 roku. To znacząca suma, mimo że wiele osób nadal preferuje gotówkę.

Potrzeba znalezienia balansu między prywatnością a bezpieczeństwem

Istnieje pilna potrzeba znalezienia lepszego balansu między ochroną prywatności a zapewnieniem bezpieczeństwa dla cyfrowego juana w Chinach. Obecnie obawy o inwigilację oraz ograniczone możliwości przekładają się na niską popularność tej formy waluty.

Brak pełnej ochrony prywatności w przypadku juanów cyfrowych

Juany cyfrowe wciąż nie zapewniają pełnej ochrony prywatności, ponieważ rząd chiński monitoruje duże płatności wykonane za ich pomocą. To powoduje, że wiele osób jest niechętnych do korzystania z tej formy płatności.

Inicjatywy promujące adopcję cyfrowych juanów

Aby zachęcić do korzystania z cyfrowych juanów, wiele chińskich miast wprowadza programy zachęt, w postaci bonifikat konsumpcyjnych czy dotacji. Łączna kwota tych inicjatyw przekracza 180 mln juanów chińskich (ok. 26,5 mln dolarów).

W obliczu rosnącej popularności kryptowalut oraz cyfrowych form płatności, Chiny starają się nadążyć za trendami, promując swoją własną cyfrową walutę. Jednakże konieczna jest dalsza praca nad zbalansowaniem aspektów bezpieczeństwa i prywatności, aby cyfrowe juany mogły zyskać większe zaufanie społeczne.